قیمت خرید یک واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران

یک دستگاه واحد مسکونی در کوی فراز میدان بوعلی با قیمت 937 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.